Przedszkole Kalimba

Plan dnia i zajęcia...

Jak wygląda nasz dzień ?

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i bezstresowy rozwój dzieci. Dbamy o ich zainteresowania i talenty poprzez rozmaite zajęcia rozwojowe oraz zabawę.

Jesteśmy otwarci codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–17:00 za wyjątkiem dni wskazanych w umowie z rodzicami.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia.
Nasza placówka to dwie grupy dzieci (młodsze i starsze), grupy liczą nie więcej niż 16 dzieci.

W naszym Przedszkolu codziennie realizujemy podstawę programową MEN. W ramach podstawy programowej przedszkole zapewnia również dodatkowe zajęcia; w trosce o wszechstronny rozwój dzieci w ciągu roku  rozszerzamy dodatkowo naszą ofertę o autorskie programy i udział w różnych projektach.

Nauka i zabawa

Bezstresowy rozwój

Miła atmosfera

Grupa młodsza

7:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, ćwiczenia poranne, stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

8:15 – 9:00

ŚNIADANIE – nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

9:00 – 9:30

Język angielski

Grupa starsza

7:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, ćwiczenia poranne, stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

8:30 – 9:00

Język angielski

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE – nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

Wszystkie grupy

9:30 – 11:45

Zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, ćwiczenia graficzne, logopedyczne, rytmika, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, wizyty teatrzyków, gości, udział w projektach, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.

12:00 – 12:40

OBIAD - nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

12:40 – 13:00

Zajęcia wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska.

13:00 – 15:00

Zabawy wspomagające, dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

15:00 – 15:30

PODWIECZOREK – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:30 – 17:00

Zabawy wspomagające, dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, porządki, rozchodzenie się dzieci.

Program edukacyjny oraz zajęcia dodatkowe mogą się zmieniać i być dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.

Podstawowa oferta w ramach realizacji podstawy programowej w roku 2020/2021

Rytmika, zajęcia sportowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia czytelnicze, teatrzyki, wizyty różnych gości, wycieczki, imprezy przedszkolne, profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej.

Każdego roku oferta zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców może się zmieniać: joga, draw joga, szachy, karate, taniec, dodatkowy język obcy.

Przedszkole Kalimba

Zróżnicowane zajęcia dydaktyczne !

Wszystkie zajęcia, w jakich uczestniczą dzieci mają na celu nauczyć dzieci zachowania w różnych sytuacjach. Nauczyciele dbają o to, aby każde dziecko z chęcią uczestniczyło w każdych zajęciach odbywających się każdego dnia.

Zapraszamy do kontaktu !