Przedszkole Kalimba

Plan dnia i zajęcia...

Jak wygląda nasz dzień ?

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i bezstresowy rozwój dzieci. Dbamy o ich zainteresowania i talenty poprzez rozmaite zajęcia rozwojowe oraz zabawę.

Jesteśmy otwarci codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–17:00 za wyjątkiem dni wskazanych w umowie z rodzicami.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia.
Nasza placówka to dwie grupy dzieci (młodsze i starsze), grupy liczą nie więcej niż 16 dzieci.

W naszym Przedszkolu codziennie realizujemy podstawę programową MEN. W ramach podstawy programowej przedszkole zapewnia również dodatkowe zajęcia; w trosce o wszechstronny rozwój dzieci w ciągu roku  rozszerzamy dodatkowo naszą ofertę o autorskie programy i udział w różnych projektach.

Nauka i zabawa

Bezstresowy rozwój

Miła atmosfera

Grupa młodsza

7:00 - 8:50

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, ćwiczenia poranne, stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

8:50 - 9:30

ŚNIADANIE – nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

Grupa starsza

7:00 – 8:50

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, ćwiczenia poranne, stopniowe rozchodzenie się dzieci do swoich sal.

8:50 - 9:30

ŚNIADANIE – nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

Wszystkie grupy

9:30 – 12:00

Zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia inicjowane przez nauczyciela, wszelkie zajęcia dodatkowe oraz projekty edukacyjne, praca indywidualna z dziećmi, wizyty teatrzyków, gości, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, organizacja czasu na świeżym powietrzu.
(Zajęcia dodatkowe oraz projekty opisane poniżej)

12:00 – 12:30

OBIAD - nabywanie umiejętności samoobsługowych, czynności higieniczne.

12:30 – 13:00

Zajęcia wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska.

13:00 – 14:45

Zabawy wspomagające, dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

14:45 – 15:15

PODWIECZOREK – nabywanie umiejętności samoobsługowych. Czynności higieniczne.

15:15 – 17:00

Zabawy wspomagające, dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, indywidualne, stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, porządki, rozchodzenie się dzieci.

Program edukacyjny oraz zajęcia dodatkowe mogą się zmieniać i być dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.

2023/2024

Zajęcia / projekty / podstawowa oferta:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko

Głównym celem niniejszego projektu jest kreatywne działanie oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego” (można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty).

Cele to doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy. 

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków Klub Mleczaka

Inicjatywa powstała z myślą o najmłodszych – dzieciach w wieku przedszkolnym. W tym wieku bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów, a także spożywanie odpowiednich pokarmów. Już nawet trzylatek wie, że jego ząbki są mu bardzo potrzebne i należy o nie dbać, by rosły zdrowe i nigdy nie chorowały. W Polsce jednak mimo podejmowanych działań, od 41% do blisko 90% dzieci (w zależności od grupy wiekowej) ma próchnicę. Wyniki są przerażające, a problem pogłębia fakt, iż pierwsza wizyta u stomatologa odbywa się w chwili, gdy dziecko ma już próchnicę, często zaawansowaną. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć zęby, jakie przybory są potrzebne, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów, jak ważne jest korzystanie z opieki stomatologicznej, zapoznanie z zasadami żywienia wpływającymi na stan zębów, kształtowanie umiejętności dbania o higienę jamy ustnej.

Angielskie bajanie… czyli czy nauka języka w przedszkolu ma sens?

Projekt English Special Days

Nauka obcego języka to świetna gimnastyka dla umysłu! Nauka słówek i całych konstrukcji zdaniowych w języku angielskim jest doskonałym ćwiczeniem dla pamięci, a więc maluchy, które się go uczą, mają później łatwiejszy start w szkole podstawowej. 

Nauka jest dopasowana do możliwości i potrzeb małych dzieci, odbywa się więc w formie zabawy, dzięki czemu jest to bardzo przyjemny proces.

Celem projektu English Special Days jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych.

Młody Kinoman

Projekt NHEF Poznajemy Emocje

Na tych zajęciach uczymy się świadomego odbioru filmu, poznajemy magię kina i jego wartości, nabywamy nową wiedzę poprzez sytuacje edukacyjne, które pozwalają odkrywać, działać, współpracować ze sobą, a przy okazji bawić się. Wybraliśmy Projekt Poznajemy Emocje, ponieważ zależy nam, by towarzyszyć najmłodszym widzom w odkrywaniu siebie i swojej wrażliwości, nauce ekspresji własnych uczuć, radzenia sobie z emocjami i kształtowaniu poczucia własnej wartości. Cele tych zajęć to: zapoznanie dziecka z pojęciem „emocja”, możliwość wstępnego rozpoznawania emocji, społeczno – emocjonalny rozwój dziecka, pokazanie wagi nazywania emocji i radzenia sobie z nimi, wskazanie dziecku, że zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne są bardzo ważne w życiu, nauka szacunku do potrzeb innych ludzi.

Film to idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowawczych oraz rozmów dotyczących uczuć i emocji.

Terapia ręki

Terapia ręki to metoda wspierająca dziecko, aby poprawnie oraz precyzyjnie mogło ruszać ręką, dłonią oraz palcami. Co ważne, terapia ręki to nie tylko praca stolikowa i ćwiczenia grafomotoryczne jak może się zdawać. Wręcz przeciwnie, ostatnim krokiem w terapii będzie usprawnianie motoryki małej (prawidłowe ułożenie ręki podczas pisania czy precyzyjne ruchy dłoni i palców), a pracę zaczynamy od przygotowania obręczy barkowej, zbudowania stabilizacji centralnej i poprawy propriocepcji (odczuwanie własnego ciała).  Podczas zajęć zwracamy uwagę na takie elementy jak: czy u dziecka występuje właściwe napięcie mięśniowe, czy przyjmuje właściwą pozycję ciała, w jaki sposób trzyma przedmioty w dłoni, na jakim poziomie jest koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, czy dziecko posiada orientację przestrzenną, w jaki sposób ma ułożoną kartkę, czy podczas rysowania/pisania manipuluje ręką czy kartką, czy przy pisaniu otwarta jest buzia,  jaka jest jakość jego rysunków, liter oraz cyfr,  jak bardzo przykłada się do wykonania swoich prac,  a także, jaki nacisk kładzie na kredki lub długopis.

Akademia Drużyny Kangura (Przedszkoliada)

Akademia Drużyny Kangura to zajęcia, które zachęcają dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami.  Głównym zamysłem Akademii Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Celem akademii drużyny kangura jest: polepszenie ogólnego stanu zdrowia; uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, ukulturalnianie fizyczne dziecka, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka, przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do współzawodnika; popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia, wszechstronny rozwój fizyczny, nauka podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Zajęcia są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu.

Kraina Innowacji Projekt Odczarowujemy czytanie, Książko, Przedstaw się!

Dlaczego powinniśmy czytać książki naszym pociechom? Wszyscy wiedzą, że czytanie ma mnóstwo zalet. Nie tylko pozytywnie wpływa to na rozwój dzieci, lecz także pomaga im lepiej zrozumieć otaczający je świat i na całe życie kształtuje nawyk czytania.

Program odkrywa przed dziećmi obraz książek, jako fascynujących narzędzi, dzięki którym mogą wszystko, począwszy od podróżowania w najdalsze zakątki, aż po rozwijanie swoich talentów i zainteresowań. Na zajęciach „odczarowujemy” utrwalony obraz książek, które często w oczach dzieci są kojarzone z wielostronicowymi (czytaj: nudnymi) lekturami. Główne cele to odkrywanie książek, jako fascynujących pozycji rozwijających zainteresowania i wyobraźnie, poszerzenie zasobu słów, rozwijanie fascynacji słowem pisanym, zachęcanie do czytania z rodzicami, jako formy spędzania wolnego, przyjemnego czasu.

Abecadło z dźwiękiem

Nauka liter u dzieci nie polega na pokazywaniu znaków w rozłożonej książce siedzącemu grzecznie przy stole maluchowi. Takie podejście nie przyniesie efektów, a może jedynie zniechęcić dziecko. A ponieważ muzyka niezwykle pozytywnie wpływa na pamięć, to połączyliśmy jedno z drugim. Odpowiednie wykorzystanie muzyki, w połączeniu z bodźcem wzrokowym tworzy w mózgu sieć skojarzeń i połączeń, dzięki którym zapamiętujemy szybciej, ale też bardziej trwale. Czyli, uczymy alfabetu śpiewająco!

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawy sztuką

Czy sztuka to trudna i nudna tematyka dla dzieci? Nie, pod warunkiem, że się nią bawimy. Celem programu jest: tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze europejskim i światowym, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością i innowacyjnością.

 

Melomani Muzyczna edukacja, czyli skąd się biorą dźwięki?

Zajęcia z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss.

Realizujemy te zajęcia, ponieważ muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze. Dowiadujemy się, co sprawia, że instrumenty grają, jak różnorodne są materiały, z których buduje się instrumenty, a także, że cisza to też muzyka! Śpiewamy, bo śpiewanie piosenek wpływa na rozwój klatki piersiowej, pogłębia oddech oraz wzmacnia narząd głosowy, a zajęcia łączące ruch z muzyką poprawiają koordynację ruchową, oddziaływają dodatnio na pracę płuc i serca oraz układ nerwowy. Rozwijają także wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Na zajęciach pokazujemy jak brzmią popularne melodie śpiewane od pokoleń przez nasze babcie i dziadków w odświeżonych aranżacjach. Podróżujemy muzycznie do odległych krain, czasami zasypiamy…

(O samej metodzie Batti Strauss: Bibliografia: M. Skiba, „Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss”, Wychowanie w Przedszkolu 2009/1. Tarczyński J.: Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss, W: Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2000/ nr 2 – 3)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywna Matematyka

Głównym celem innowacji pedagogicznej „Kreatywna Matematyka” jest pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. Innowacja wspiera rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych wśród dzieci poprzez nowatorskie i aktywizujące podejście do nauki matematyki. Pomaga w zdobywaniu umiejętności matematycznych przy wykorzystaniu różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczniów metod, form i środków pracy.

 

Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka

 Ogólnopolski projekt edukacyjny

 Poprawne posługiwanie się językiem jest dla każdego niezmiernie istotne, ponieważ stanowi warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Na prawidłowy rozwój dziecka składa się nie tylko harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny, lecz także odpowiedni rozwój mowy. Język umożliwia pełniejszy kontakt z otoczeniem i tym samym pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych. W związku z nasilającym się zjawiskiem występowania wad wymowy wśród dzieci powstał projekt, do którego dołączyliśmy. Celem zajęć jest usprawnianie narządów mowy, rozwijanie współpracy układów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego, rozwijanie umiejętności posługiwania się pozawerbalnymi składnikami wypowiedzi: mimiki, gestów, rozwijanie umiejętności posługiwania się odpowiednim rytmem, intonacją i wysokością głosu podczas wypowiedzi, zniwelowanie błędów i wad wymowy, wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu, budzenie ciekawości poznawczej dziecka.

 

Uważniaki

Program powstał, aby pomóc nauczycielom i rodzicom z narastającym  problemem przebodźcowania dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), ich nadmiernego pobudzenia będącego skutkiem nadmiernej stymulacji ze strony otaczającego je coraz głośniejszego i coraz bardziej chaotycznego świata. Dzieci miewają trudności w rozumieniu i nazywaniu swoich stanów emocjonalnych, jak również we właściwym odczytywaniu emocji innych osób. Nie posiadają one wystarczających kompetencji, jeśli chodzi o rozładowywanie napięcia i stresu – dzięki zajęciom odkrywają natomiast, jakie czynności pozwalają im lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Umiejętność samoregulacji poprzez odpowiednie techniki relaksacyjne i medytacyjne oraz stosowanie ćwiczeń opartych na badaniach naukowych dot. nerwu błędnego (teoria poliwagalna), pozwolą rozwinąć u dzieci odpowiednie sposoby radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi. Zdajemy sobie sprawę, że ww. narzędzia i techniki należy obudować innymi, niemniej ważnymi strategiami, takimi, jak aktywność fizyczna, rozwój zainteresowań, wsparcie bliskich czy pomoc specjalistów, jednak umiejętność radzenia sobie “tu i teraz” z występującymi stanami pobudzenia czy rozregulowania emocjonalnego powinna stanowić solidny wstęp do ww. sposobów radzenia sobie w życiu.

 

Dalsze informacje o zajęciach i projektach w opracowaniu…

 

Podstawowa oferta w ramach realizacji podstawy programowej w roku 2022/2023:

Język angielski (3, 4 razy w tygodniu), rytmika, zajęcia sportowe Przedszkoliada, zajęcia logopedyczne, terapia ręki, masażyki relaksacyjne, zajęcia czytelnicze, zajęcia “ziołowe”, spotkania z żywymi zwierzętami, zajęcia taneczne Luz Blues (grupa starsza), teatrzyki, wizyty różnych gości, wycieczka, imprezy przedszkolne, profesjonalne przygotowanie dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej.

Dodatkowo każdego roku, każda grupa bierze udział w różnych projektach dydaktyczno – edukacyjnych.

Każdego roku oferta zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców może się zmieniać: joga, draw joga, szachy, karate, taniec, dodatkowy język obcy.

Przedszkole Kalimba

Zróżnicowane zajęcia dydaktyczne !

Wszystkie zajęcia, w jakich uczestniczą dzieci mają na celu nauczyć dzieci zachowania w różnych sytuacjach. Nauczyciele dbają o to, aby każde dziecko z chęcią uczestniczyło w każdych zajęciach odbywających się każdego dnia.

Zapraszamy do kontaktu !